søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Økonomisk rådgivning | konsulentoppdrag

R&R kvalitetssikrer ofte oppdragene med samarbeidende advokat, revisor eller andre fagautoriteter.

 • Akkord/gjeldsforhandlinger
 • AltinnAksje- og verditransaksjoner – stort antall
 • Aksje- og verditransaksjoner – lite antall
 • Arbeidsgiveravgift klager
 • Arv og generasjon
 • Brønnøysundregistrene registrering
 • Budsjettering
 • Due diligence
 • Elektronisk betalingsformidling
 • Elektronisk dokumentflyt
 • Emisjoner
 • Fisjoner/Fusjoner
 • Forretningsfører
 • Forhandlinger med ansatte
 • Forhandlinger med finansinstitusjoner
 • Forhandlinger med leverandører
 • Forhandlinger med offentlige
 • Forskuddsskatt endring
 • Forskuddstrekk klager
 • FOU
 • Generalforsamlingsprotokoller
 • Gjeldsforhandlinger
 • HMS
 • IFRS
 • Inkassorutiner
 • IK Mat
 • IT generelt
 • Internkontroll HMS
 • Konfliktløsninger
 • Kontantstrømanalyser
 • Kontorrutiner
 • Kreditorhåndtering
 • Likviditetsbudsjettering
 • Markedsplaner utarbeidelse
 • Medarbeidersamtaler
 • Mva klager
 • NAV klager
 • Lønn utland
 • Oppsigelser av ansatte
 • OTP
 • Perioderapportering regnskap med kommentarer
 • Permitteringer
 • Personalhåndbok utarbeidelse
 • Prosessveiledning bedre likviditet og lønnsomhet
 • Realisering av Balanseverdier
 • Redegjørelser §§ 3.8 og 3.9 med innsendelser til Brønnøysund
 • Risikostyring
 • Selskapsavvikling
 • Selvangivelser
 • Skattefunn
 • Skatteklager
 • Skattekort ansatte nytt/endring
 • Stiftelse av selskap
 • Strategier utarbeidelse
 • Strukturendringer
 • Styreberetning
 • Styreprotokoller
 • Styrerådgiver
 • Tinglysning av pantobligasjoner mv
 • Utarbeidelse av rutiner for virksomheten
 • Valg av revisorValg av selskapsform
 • Verdisettelse av aksjer
 • Verdisettelse av selskaper
 • Økonomiske analyser
 • Økonomistyring
 • Årsoppgjør med noter mv