søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

IFRS - Regnskap og rapportering

International Financial Reporting Standards IFRS er en internasjonal regnskapsstandard med spesielle krav til vurderinger og til løpende rapportering. Alle børsnoterte foretak i EU og EØS-området som utarbeider konsernregnskap må benytte IFRS-standarden  i den finansielle rapporteringen.Flere virksomheter i Norge arbeider med å integrere IFRS i hele organisasjonen.

R&R har bygget opp en avdeling som vil arbeide med IFRS fremover. Avdelingen ledes av ARF Trond N. Larsen og ARF Rolf Jacobsen. R&R kan påta seg oppdrag i forbindelse med bokføring, rapportering og eventuelt årsoppgjør som foregår etter IFRS-reglene, både IFRS  og forenklet IFRS.

Utarbeidelse av regnskap og noter i henhold til IFRS

Utarbeidelse av regnskap og noter etter IFRS er arbeidskrevende og fordrer kompetanse og forståelse av regelverket. IFRS er i stadig utvikling, og nye standarder og fortolkninger har kommet siden starten i 2005. En kan forvente at det også fremover vil utvikle seg nye syn på enkelte problemstillinger som følge av nye erfaringer.

Virksomhetssammenslutninger og andre transaksjoner

I forbindelse med kjøp av virksomhet og andre transaksjoner kommer det ofte opp problemstillinger knyttet til regnskapsmessig behandling. Regnskapsstandardene for virksomhetsoverdragelse med tilhørende analyse og fordeling av oppkjøpsprisen, vurdering av immaterielle eiendeler og goodwill, er eksempler på slike problemstillinger. I denne type prosesser er det erfaringsmessig helt nødvendig med kompetanse innen verdsettelse i tillegg til regnskapskompetanse.