søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Lønnsadministrasjon

Lønn kan være komplisert da regelverket er omfattende. Råd & Regnskap har skilt ut lønn som eget fagfelt. Våre 6 lønnsmedarbeidere har spesialisert seg på lønnsområdet og kan svare på det meste. Våre kunder kan føle seg trygge på at våre lønnsansatte er løpende oppdatert på fagområdet.

Dette er viktig for valg av lønnstjenester.

  •   Fagekspertise som kan svare på det meste.
  •   Fagekspertise som er oppdatert på systemer, lover, regler, forskrifter og tidsfrister.
  •   Fleksibel lønnstjeneste som er tilpasset bedriftens behov.
  •   Effektivt lønnssystem med dataflyt fra lønn til regnskap.
  •   Effektiv rapportering til Altinn.
  •   Riktig lønn til riktig tid.
  •   Lønnsavdeling skal ha tilfredsstillende bemanning.

Lønnssystem

Lønnsbehandlingen foregår hovedsakelig i Huldt & Lillevik System 5 og Visma Lønn. For kunder som benytter Xledger eller Triplextex til regnskap kjøres lønnen i disse systemene. Alle våre lønnssystemer er integrert mot altinn slik at rapporteringen i forbindelse med A-ordningen er ivaretatt. 

Våre kunder

Råd & Regnskap har lønningsservice for flere hundre kunder som har fra 1 til ca. 130 ansatte.

Lønnsrutiner

Med høy grad av faste rutiner er sikkerheten ivaretatt ved at flere personer kan overta lønnsbehandlingen for andre i tilfelle fravær. 

Pensjonsordning

Fra og med 2006 ble alle selskaper med minst to ansatte og minst en arbeidstaker uten eierinteresser pålagt å etablere pensjonsordning etter Lov om Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP). R&R administrerer denne ordningen for mange av våre lønnskunder. Inn- og utmeldinger og endringer av stillingsbrøk og lønn blir ivaretatt ved at filer sendes elektronisk fra H&L 5.0 til pensjonsleverandøren. Med tilgang til foretakets portal mot ulike pensjonsleverandører vil vi kunne vedlikeholde OTP ordningene for gjennom vårt lønnssystemet.

Yrkesskadeforsikring

Lov om yrkesskadeforsikring pålegger arbeidsgivere å tegne yrkesskadeerstatning for sine ansatte. R&R kan bistå med å følge opp dette (inn- og utmeldinger) overfor selskapets forsikringsselskap. 

Lønn utland

Vi har god kontakt mot de forskjellige instanser som behandler utenlandske arbeidstakere i Norge og andre arbeidsforhold mellom Norge og utlandet. Dette er stadig i endring bl.a. mht. EØS avtale og nye land inn i EU. For mange er dette et uoversiktlig område som vi mener å ha opparbeidet gode kunnskaper om.

Generelt

Våre medarbeidere på områdene nevnt ovenfor holder seg løpende oppdatert med kurs og informasjon fra system-/og fagorganisasjoner. Dessuten har vi tilknyttet kundestøtte fra forskjellige leverandører innen fagfeltet.

Vi tilbyr nå også HR (Human Resource) til våre kunder. Les mer om dette her....