søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Regnskapsføring for små og mellomstore virksomheter SMB

Regnskapsføring for små og mellomstore virksomheter - SMB

 • Regnskapsløsningene blir tilpasset små og mellomstore bedrifter. R&R kan tilby moderne og effektive regnskapssystemer tilpasset kundens behov.
 • Regnskapsløsningene effektiviserer regnskapsrutinene. Moderne regnskapssystemer har automatikk som reduserer tidsforbruket i regnskapsprosessen. Færre timer betyr lavere regnskapshonorar for deg.

Vi har flere moderne systemer å velge mellom som passer små og mellomstore virksomheter.

 • Viste du at gamle regnskapssystemer mangler vesentlig teknologi og automatikk? Systemene er langt mer arbeidskrevende?

Du kan velge hva du ønsker å utføre selv av regnskapsarbeider - tilpasset din hverdag og kunnskap.

Dette du gjøre selv:

 • Arkivering og godkjenning av regnskapsbilag.

Dette bør du gjøre selv:

 • Tilrettelegging av regnskapsbilag i regnskapsperm fortløpende.
 • Kvalitetssikre bilagspermens innhold før overlevering til regnskapsfører.
 • Fakturere kundene.
 • Tekste ufullstendige bilag.

Dette kan R&R gjøre av regnskapsarbeider for deg:

 • Fakturere kundene.
 • Tilrettelegging av regnskapsbilag.
 • Kvalitetssikre bilagspermens innhold og omfang.
 • Godkjenning av bilag.
 • Kontering av bilag.
 • Registrering av bilag.
 • Avstemming og dokumentasjon av eiendeler, gjeld og resultatkonti.
 • Dokumentasjonen til revisor.
 • Skatte- og avgiftsrapportering.
 • VAT Refund.
 • Selvangivelse og årsoppgjør.
 • Rapportering til daglig leder gjennom året.
 • Rapportering til styret.
 • Rådgivning.