søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Selvangivelse og årsoppgjør for alle selskapstyper

Råd & Regnskap utarbeider ligningspapirer med skatteberegning og årsregnskap for alle selskapsformer der dette er aktuelt.

R&R bruker Maestro årsoppgjørssystem. Maestro er et fleksibelt og brukervennlig system som også brukes av mange av våre samarbeidende revisjonsfirmaer. Systemet er tett integrert med Altinn og alle innleveringer skjer elektronisk.

www.maestro.no