søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

2014-satsene for kost, losji, matpenger

Skattedirektoratet har fastsatt forskuddssatser og andre satser for 2014.

Kost og losji
Helt eller delvis fri kost og/eller losji i arbeidsforhold er som hovedregel skattepliktig og skattlegges etter fastsatte satser.


Fri kost og losji, satser per døgn:

  • Fritt opphold – kost og losji kr 114 (økt fra kr 110 i 2013)
  • Fri kost – alle måltider kr 82 (økt fra kr 80 i 2013)
  • Fri kost – to måltider kr 64 (økt fra kr 63 i 2013)
  • Fri kost – ett måltid kr 42 (økt fra kr 41 i 2013)
  • Fritt losji – ett eller delt rom kr 32 (økt fra kr 30 i 2013)

Forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse

I tillegg til at godtgjørelsen må være innenfor satsene, må særskilte legitimasjonskrav i skattebetalingsforskriften være oppfylt for at godtgjørelsen kan utbetales trekkfritt.

Ved overnatting på pensjonat, hybel/brakke eller privat har Skattedirektoratet fastsatt særskilte satser.

På reiser med overnatting er stedet der overnattingen skjer (type losji) avgjørende for hva du kan få utbetalt i trekkfri kostgodtgjørelse.


Trekkfri kostgodtgjørelse er hva som kan utbetales uten at det skal gjennomføres forskuddstrekk.

  • For arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) kr 300 (økt fra kr 295 i 2013)
  • For arbeidstakere som bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) kr 195 (økt fra kr 192 i 2013)


Forskuddssats for trekkfrie matpenger

Matpenger (mat ved overtid) kr 84 (økt fra kr 82 i 2013)

For arbeidstakere som reiser daglig mellom hjem og arbeidssted, men som har så langt fravær at de må spise ett måltid ekstra om dagen utenfor hjemmet, kan arbeidsgiver trekkfritt dekke arbeidstakers kostnader til mat (overtidsmat) begrenset til Skattedirektoratets forskuddssats.

Arbeidsgivers dekning forutsetter at arbeidstaker faktisk kjøper mat og at vedkommende har et sammenhengende fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer.

Satsen gjelder ved dekning av matpenger (tariffestede / ikke tariffestede) og ved refusjon etter bilag.

Kilde: www.infotjenester.no