søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

4 Tips til effektivt salg

En forutsetning for effektivt salg er å skrive selgende tilbud. Et tilbud må for det første alltid komme raskt til kunden.

Raskt

Jo tidligere kunden får tilbudet ditt i sin hånd, desto troligere er det at han bestemmer seg for å kjøpe av akkurat ditt foretak.Hvis kunden ønsker et detaljert tilbud og det vil ta tid å utforme, kan du først sende et grovtilbud og forklare at et detaljert tilbud kommer litt senere.

Ekstrainformasjon

Tilbudet bør ikke bare besvare de spørsmål som kunden uttrykkelig har bedt om. Forsøk selv å tenke ut hvilken ekstrainformasjon som kan være av interesse, og inkluder den i tilbudet.

Følg opp

Viktige tilbud må alltid følges opp. Kontakt kunden etter at han har fått tilbudet ditt og forsikre deg om at tilbudet virkelig har kommet i rette hender, at det svarer til forventningene hans og at all informasjonen han trenger virkelig er der.

God utforming

Altfor ofte blir det skrevet kjedelige og ikke spesielt selgende tilbud. Det er vanlig at man legger altfor stor vekt på kjedelige fakta i stedet for å gjøre tilbudet hyggelig og selgende. Tenk på hva salg i hovedsak handler om: Å løse kundens problem. Innled derfor gjerne tilbudet med å i serviceinnrettede ordelag beskrive hvordan produktet ditt eller foretaket ditt kan hjelpe kunden å løse problemet hans på en så effektiv måte som mulig.

Denne artikkelen er hentet fra boken Salgsteknikk /Adekvat.no