søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

8 tips spesielt for enkeltpersonforetak

Åtte tips spesielt for enkeltpersonforetak  • Send lønns- og trekkoppgaver til regnskapsfører dersom du har hatt lønnet arbeid ved siden av virksomheten.
  • Reiseutgifter hjem/arbeidssted, evt. pendlerutgifter må dokumenteres og redegjøres for.
  • Kjøp og salg av private eiendeler (Hus, hytte, bil, båt, campingvogn, særlig verdifull kunst etc.) må informeres om til regnskapsfører.
  • Premie til egen pensjonsforsikring må dokumenteres (husk at fristen for å inngå avtale om pensjonsforsikring er utgangen av mars året etter inntektsåret)
  • Utgifter til barnepass må dokumenteres.
  • Endring i familiesituasjon/sivil status må redegjøres for.
  • Premie til frivillig trygd og sykeforsikring, dersom disse ikke er regnskapsført må informeres om.
  • Forsikringsverdier nye hus, båter, innbo m.m. må informeres om.