søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

A-melding for 2016 kan først sendes inn etter årsskiftet

A-meldinger kan vanligvis leveres to måneder fram i tid, men denne tjenesten gjelder ikke ved overgang til nytt år, melder RegnskapNorge (tidligere NARF).

Forsøker en arbeidsgiver å innrapportere en a-melding som gjelder 2016 før nyttår, vil den bli avvist. Innsending av slik melding kan først skje når vi har kommet oss over i 2016.

I flere tilfeller er det praktisk at a-meldinger vanligvis kan leveres to måneder fram i tid.

Etter månedsskiftet oktober/november 2015 kan man ikke lenger benytte denne tjenesten.

Les også: A-meldingen om ansatte: Hva betyr feilmeldingene?

 

I stedet kan man kun forskuttere levering for desember 2015. A-melding for januar og februar 2016 kan altså tidligst leveres i januar. 

Skattedirektoratet begrunner dette med at statsbudsjettet kan inneholde endringer for en del inntektskombinasjoner i a-meldingen, som det tar tid å implementere i systemene. Lovvedtak kan dessuten komme tett oppunder det nye året.

Det er for å hindre ugyldige a-meldinger at mulighetene til å sende inn i forkant er blitt stanset. Dette skal også bidra til å sikre at også brukerne ikke risikerer å måtte korrigere innsendelser unødig.

 

Kilde:Adekvat 2015