søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Åpner for 1 års midlertidig ansettelse

Regjeringen har nå lagt frem sitt forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler for midlertidig ansettelse. Der åpner de for å ansette arbeidstakere midlertidig i 12 måneder uten særskilt grunn.

Regjeringen har varslet flere endringer i arbeidsmiljøloven, blant annet når det gjelder arbeidstid, aldersgrenser og midlertidige ansettelser.

Forslagene var på høring tidligere i høst, og nå har det første lovforslaget kommet til Stortinget.

I høringsforslaget åpnet regjeringen for midlertidige ansettelser i 9 eller 12 måneder uten særskilt grunn. I forslaget som nå er oversendt stortinget har regjeringen landet på 12 måneder.

 

Forslaget skal behandles av stortinget i løpet av våren 2015.

Kort oppsummert går regjeringens forslag ut på følgende.

 

  • Åpning for å tilsette en arbeidstaker midlertidig i inntil 12 måneder, uten at det stilles krav til at det foreligger særskilte grunner.
  • Oppgavene som skal utføres kan være tidsavgrensede eller varige.
  • 12 måneders-perioden løper fra tidspunktet for faktisk tiltredelse i stillingen.
  • Arbeidsforholdet må senest avsluttes 12 måneder senere, eller videreføres som fast eller midlertidig ansettelse på annet grunnlag.
  • Slike avtaler kan ikke omfatte mer enn 15% av arbeidstakerne i virksomheten, men kan likevel inngås med minst 1 arbeidstaker i bedrifter med opptil 3 ansatte.
  • Etter at arbeidstaker har vært midlertidig ansatt i 12 måneder innføres en karantenebestemmelse på 12 måneder for arbeid av samme art
  • Arbeidsgiver kan avgrense virkeområdet for karantenen til organisatoriske avgrensede enheter med minst 50 ansatte innenfor virksomheten.

 

Forslaget om midlertidige ansettelser har vakt sterke reaksjoner, særlig i arbeidstakerorganisasjonene. Arbeidsminister Robert Eriksson sier han har tatt hensyn til noen av tilbakemeldingene fra høringsrunden.

 

– Vi har lyttet til innspill i høringsrunden og strammer derfor inn adgangen til midlertidig ansettelse slik at muligheten for misbruk reduseres, sa Eriksson da han presenterte lovforslaget. 

 

 

Kilde: Adekvat 2014