søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Arbeidsavtale - Hva skal den inneholde?

I alle ansettelsesforhold skal det inngås en skriftlig avtale. Det gjelder også i eksisterende ansettelsesforhold. Arbeidsmiljølovens § 14-5 og § 14-6 regulerer kravene til innholdet i arbeidsavtalen.

Følgende minstekrav gjelder for arbeidsavtaler:

 • Partenes identitet.
 • Arbeidsplassen og eventuell forretningsadresse.
 • En beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori.
 • Tidspunkt for arbeidsforholdets oppstart.
 • Hvis arbeidsforholdet er midlertidig, skal det angis forventet varighet.
 • Arbeidstakerens rettigheter til ferie og feriepenger og regler for fastsettelse av ferietidspunktet.
 • Oppsigelsesfrist.
 • Lønn og eventuelle tillegg og andre godtgjørelser som ikke inngår i lønnen.
 • Den normale dag- eller ukentlige arbeidstid.
 • Lengde av pauser.
 • Avtale om særlig arbeidstidsordning, jf § 10-2.
 • Eventuelle prøvetidsbestemmelser.
 • Opplysning om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet.

 

Arbeidsavtalen skal være skriftlig, og inngås senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte. Arbeidsavtalen må inneholde minstekravene som du finner listet opp ovenfor. 

Spesifikasjoner av arbeidsforholdet utover dette, konkretisering av arbeidsoppgaver og ansvarsområder osv. bør ikke inngå i arbeidsavtalen. Dette kan konkretiseres i en stillingsinstruks.

Hvis arbeidstaker har forskjellige arbeidssteder (geografisk), skal dette fremgå av arbeidsavtalen.

 

Kilde: Adekvat 2014