søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Arbeidsgiver trenger ikke godta sykmeldingen

Arbeidsgiver har full mulighet til å bestride en sykmelding som er gitt av legen.

I hvilken grad har en arbeidsgiver rett til å nekte å akseptere en sykmelding arbeidstakeren kommer med?

Dette spørsmålet har blitt aktualisert, etter at NRK omtalte en sak hvor en 28 år gammel mann ble nektet sykepenger, fordi arbeidsgiveren ikke aksepterte sykmeldingen han leverte.

Infotjenesters trygderettsrådgiver Berit Stokstad hjelper hvert år hundrevis av arbeidsgivere i slike saker gjennom kurs og henvendelser fra kunder via Infotjenesters fagsupport.

Stokstad understreker at hun ikke kjenner denne saken konkret, men sier i et intervju med NRK P1 at arbeidsgiver er i sin fulle rett til å bestride sykmeldingen som arbeidstakeren kommer med.

- På generelt grunnlag kan jeg si at det er veldig vanlig at arbeidsgiver bestrider en sykmelding. I Infotjenester har vi rundt 40.000 henvendelser i året, og mange av disse handler om at arbeidsgiver er i tvil om en arbeidstaker som har levert sykmelding eller egenmelding er reelt syk, sier Stokstad.

Må være syk eller skadet

Stokstad sier at folketrygdloven er veldig tydelig på at hvis arbeidsgiver er i tvil om en sykmelding, så kan de bestride den.

- Loven er helt klar på at arbeidstaker må være arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade. Arbeidsgiver er i henhold til arbeidsmiljøloven pålagt å prøve å tilrettelegge for at arbeidstakeren skal kunne være i arbeid helt eller delvis.

Ikke alt gir rett til sykepenger

Berit Stokstad sier i intervjuet med NRK at mange tror de har rett til sykepenger også selv om det ikke foreligger en konkret medisinsk diagnose.  

- Jeg tror utfordringen er at mange tror de er berettiget til sykepenger hvis ting er litt vanskelig og ikke fungerer helt som det skal. Derfor er det lett å reagere når man får et avslag på sykepenger.

Hun viser til en undersøkelse som forteller at 95 prosent av alle leger skriver en sykmelding når pasienten ber om det.

- Mange slike saker blir klaget inn til Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden, fordi arbeidsgiver og arbeidstaker er uenige. Vi ser at arbeidsgiver ofte vinner disse sakene, sier Stokstad. 

Ikke bare legens skyld

Berit Stokstad vil ikke legge all skylden på legene for at det skrives ut for mange sykmeldinger i saker hvor arbeidstakeren ikke er reelt syk eller skadet. Ofte kan det også handle om hvordan pasienten fremstiller sin sak overfor legen.

- Det som er helt klart er at det utstedes sykmeldinger uten at folk er arbeidsuføre. Vi har sett en del eksempler hos kunder på at folk får en 100 prosent sykmelding, og så viser det seg at arbeidstakeren ikke er arbeidsufør likevel, men kanskje jobber et annet sted.

Gjelder ikke flertallet

Infotjenesters erfarne trygderettsrådgiver understreker at de fleste sykmeldinger kommer ved reell sykdom, hvor arbeidstakeren har rett til sykepenger.

- Jeg tror personlig at vi må få en litt annen holdning til at vi må strekke strikken litt lenger for å være på jobb hvis vi klarer det, så skal vi få lov til å være hjemme med verdens beste samvittighet når vi virkelig er syke, avslutter Stokstad overfor NRK.

 

Kilde: Infotjenester 2015