søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Arbeidstilsynet vil granske renholdsbransjen i 2012

Arbeidstilsynet har bekreftet at de vil kontrollere noen bransjer ekstra nøye i 2012. Overfor Infotjenester bekrefter de at et av hovedsatsingsområdene kommende år er renholdsbransjen.

Arbeidstilsynet kjenner til at det opererer en rekke aktører i markedet som ikke følger kravene til arbeidsvilkår og arbeidsmiljø. Det er videre blitt dokumentert at deler av bransjen opererer svart.

Ingen tips

Arbeidstilsynets innsats mot renholdsbransjen er basert på kunnskap om at renholdsbransjen har helt spesielle utfordringer når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, HMS-arbeid og svart arbeid. Bransjen preges av mange mindre virksomheter med lav organisasjonsgrad og arbeidstakerne har gjerne arbeid på ulike arbeidsplasser, med varierende arbeidstid. Sykefraværet er også høyt blant ansatte i renholdsbransjen.

Godkjenningsordning

Som et ledd i innsatsen for å rydde opp i bransjen, arbeider regjeringen med å innføre en godkjenningsordning for renholdsvirksomheter. Godkjenningsordningen vil bli knyttet sammen med et krav om id-kort for renholdsbransjen, en sak som tidligere har vært ute på høring. Arbeidstilsynet vil få ansvar for å følge opp den kommende godkjenningsordningen, id-kort og regionale verneombud, samt for å følge opp registreringsordningen gjennom tilsyn.

Arbeidstiden

Arbeidstilsynet vil videre fortsette med tilsyn overfor bemanningsbyråer og virksomheter som driver med innleie av arbeidskraft, samt ha fortsatt fokus på arbeidstid. Dette er et område som fikk mye omtale i media i første kvartal i år, men også en del politisk oppmerksomhet, og etaten har i kjølevannet av dette prioritert en innsats, spesielt mot de store bemanningsbyråene. Arbeidstilsynet har også rettet oppmerksomheten mot arbeidstid innen helsesektoren, både i private og kommunale helseinstitusjoner samt i helseforetakene i 2011, noe de vil fortsette med og følge opp i 2012.

 

Kilde: www.infotjenester.no