søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Årlig kjørelengde i næring avgjør hvor mye du får i fradrag

Bruker du bil i egen næringsvirksomhet, er det en viktig grense ved 6000 km. Kjører du årlig mer enn det i forbindelse med virksomheten, skal nemlig bilen regnes som driftsmiddel og gå inn i virksomhetens regnskap. Det er ikke alltid det er så gunstig.

Men det kan være en stor fordel at du har kjørebok, siden kjøringen i virksomheten må dokumenteres.

 

Den enkle måten: Privatbil

Den «enkle» måten for næringsdrivende å ha bil på, er å føre opp fradrag for opptil 6000 km kjøring i virksomheten.

Du kan føre opp et fradrag på over 24.000 kroner i næringsoppgaven. Dette kalles å ha privatbil i skattesammenheng.

 

TIPS! Mange som kjører en del mer enn 6000 km, velger likevel å kun kreve fradrag etter sats for opptil 6000 km næringskjøring.

Med privatbil må de dekke alle driftsutgiftene ved bilholdet selv, av egen lomme, men får altså et fradrag etter sats i regnskapet.

 

 Den andre måten: Yrkesbil/næringsbil

Den andre måten å ha bilhold i næringsvirksomheten på, er å ha en skattemessig yrkesbil (også kalt næringsbil).

Dette er aktuelt når du jevnlig kjører mer enn 6000 km årlig i næringen.

 

  • Her tas bilens saldoverdi inn i næringsregnskapet. Hvert år får du føre til fradrag opptil 20 prosent av bilens saldo (gjenværende regnskapsmessig verdi etter saldoavskrivninger).
  • Dessuten kan du trekke fra i regnskapet så godt som alle utgifter ved bilholdet, også de som har sammenheng med eventuell privatkjøring.
  • På den ene sida får du altså store fradrag. På den andre sida får du en kraftig påplussing i inntekten (for din mulighet til privat bruk av bilen).

 

EKSEMPEL: En bil med en kostpris på for eksempel 300.000 kroner vil normalt føre til at du får 85-90.000 kroner plusset på inntekten din, noe som for de fleste betyr 30-40.000 kroner i økt skatt.

Er bilholdskostnadene lave, reduseres denne påplussingen.

 

«Gammel bil»

Det fjerde kalenderåret etter bilens registrering reduseres forøvrig grunnlaget for beskatning (listeprisen) til 75 prosent.

 

TIPS! Det blir mye lavere skatt ved å bruke en «gammel bil» i virksomheten.

 

Kilde: Ukeavisen Ledelse 2014