søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Årsplan for styrearbeid

Uavhengig om styret er stort eller lite, så bør styret planlegge møtedatoer og innhold,  for å gjøre styremøtene effektive gjennom året.

Uansett situasjon er det å fastsette årsplanen for styrearbeidet med på å bidra til økt effektivitet, pluss at styret er sikre på å få behandlet det som er lovpålagt eller som vedtektene/mandatet pålegger.

Fastsett møtene et år frem i tid

 

Skal man samle flere og da kanskje personer som har et høyt aktivitetsnivå, er første bud å fastsette alle datoer for ordinære styremøter for et år fram i tid og avklare at alle kan. Skulle det så ikke bli behov for et møte, er det lettere å kansellere det enn å finne en ny møtedato.

Ordinære styremøter har i utgangspunktet flere faste saker og sakene her er det nesten umulig å utelate, men de sakene som normalt bare skal behandles en gang pr år, kan lett glemmes.

Årlige saker man må huske:

 •  Organisering og avklaring om tilstrekkelig kompetanse
 •  Personalpolitikk
 • HMS med eventuell tilhørende katastrofeplan
 • Forsikringsordninger
 • Sikkerhetsvurdering
 • Risikoanalyse
 • Strategi
 • Fastsettelse av budsjettrammer
 • Fastsettelse av budsjett med tilhørende planer
 • Gjennomgang av regnskaper gjennom året
 • Godkjenning av selvangivelser og årsregnskap
 • Føre protokoll

Ovennevnte saker er ment som eksempler og er på ingen måte uttømmende. For enkelte styrer er de ikke aktuelle og tidsforbruket varierer stort. Men budskapet er at legg sakene som er tidsuavhengig til styremøter hvor det erfaringsmessig er mindre belastning. En annen gevinst er at styret vet når det skal opp og behøver da ikke ta opp saken før den er planlagt.

Jobber man systematisk på denne måten blir styrearbeidet ennå mer interessant og det er med på å sikre at styret gjør jobben de er satt til. Så har ikke "ditt" styret gjort det, og dette ga deg "dårlig samvittighet" så se å få gjort det snarest og planlegg 12 måneder fram.

Artikkelen er hentet fra Adekvat Info, Styreutvikling Østfold og er skrevet av Fredrik Thorne.


Ønsker du å vite mer om ansvar og oppgaver i et styre, ta kontakt med Råd & Regnskap