søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Billigere for små arbeidsgivere å forsikre seg mot å betale ut sykepenger

Det er dette forsikringsåret blitt 15 prosent billigere for små arbeidsgivere å forsikre seg mot ansvar for å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Betingelsen er at de samlede lønnsutbetalingene i det foregående året ikke overstiger 40 ganger grunnbeløpet. En slik forsikring skal omfatte alle ansatte.

En arbeidsgiver må dekke sykepengene for de første 16 kalenderdagene den ansatte er borte fra jobben (arbeidsgiverperioden). Det er klart at dette kan bli en økonomisk belastning, særlig i de tilfellene der arbeidsgiveren må ta inn og lønne en vikar som jobber i stedet for den sykmeldte.

Fra og med dag 17 overtar folketrygden betalingen av sykepengene.


LØNNINGER
En arbeidsgiver som i har lønnsutbetalinger på opptil rundt tre millioner kroner (40G), kan altså forsikre seg mot ansvar for sykepenger.

Arbeidsgiveren utbetaler sykepengene i arbeidsgiverperioden og får refusjon fra folketrygden.

Forsikringen dekker arbeidsgiverens kostnader til sykepenger med feriepenger og arbeidsgiveravgift av sykepenger ved fravær utover tre kalenderdager i hvert tilfelle.

Det er et vilkår for refusjon at fraværet i refusjonsperioden er dokumentert med legeerklæring.

GJELDER SAMLEDE LØNNSUTGIFTER
Ifølge NAV skal det ved vurderingen av maksimumsbeløpet på 40G tas hensyn til de samlede lønnsutgifter, uavhengig av om enkelte arbeidstakere har en lønn som overstiger 6G eller er unntatt fra arbeidsgiveransvaret.

Lønnsutgifter er lønnsutbetalinger til arbeidstakere i arbeidsgiverens tjeneste. Utgifter til honorar, provisjon, oppdrag utenfor tjeneste (frilansere) mv. som ikke gir rett til sykepenger fra arbeidsgiveren, skal ikke tas med, selv om det er betalt arbeidsgiveravgift av disse. Utgifter til arbeidsgiveravgift holdes også utenfor.

Les også: Nektet å møte arbeidsgiver - fratatt sykepenger

Utbetalt lønn under sykdom som senere refunderes av folketrygden skal heller ikke tas med i maksimumsbeløpet.

De vanlige regler om beregning av arbeidsgiverperioden gjelder også for arbeidsgivere som har forsikret sitt sykepengeansvar.

PREMIE SATT NED TIL 1,2 PROSENT
Premien fastsettes en gang årlig, og omfatter de to halvårene i perioden fra 1. juli til 30. juni året etter. Premiesatsen  i de 12 månedene fram til 30. juni 2013 var 1,4 prosent, i perioden fra 1. juli 2013 til 30. juni 2014 er den på 1,2 prosent.

Det er NAV som administrerer ordningen.

Kilde: Adekvat 2014