søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Bli en bedre lytter

Her er et par gode lyttetips.

Har du noen gang fått høre at du ikke er flink nok til å lytte? Ram Charan, lederbokforfatter og lederrådgiver, skriver i et blogginnlegg hos Harvard Business Review om nettopp kunsten å lytte. Her er tre tips han mener du kan vurdere hvis ønsker å bli en bedre lytter.

Jakt på godbitene

Hva er det viktigste som blir sagt? Lytt med tanke på å sile ut det viktigste og noter ned nøkkelord. Det skjerper konsentrasjonen og gjør det også lettere å komme med relevante oppfølgingsspørsmål. Oppfølgingsspørsmål er nyttig for å sjekke om du har forstått budskapet. Motparten vil på sin side være positiv til at du har forstått essensen. Dette er et godt utgangspunkt for å dele flere tanker og ideer.

Vurder kilden

Forsøk å forstå den andres referanseramme. Dette er spesielt viktig ved uenigheter. Hvis du forstår den andres perspektiv, er det mer sannsynlig at du klarer å komme opp med gode løsninger. Hvis du klarer å ta med deg den andres perspektiv, vil dessuten den andre føle at han eller hun blir hørt, selv om vedkommende ikke får gjennomslag for løsningen sin.

Kilde: Adekvat