søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

De 3 M'ene som motivere de ansatte

Smarte ledere kan snu situasjonen fra utmattende til engasjerende, ved å oppriktig spørre de ansatte om hva de tenker. Denne type motiverende arbeidsform stammer fra de 3 M'ene: mestring, medlemskap, og mening.

Mestring

Hjelpe mennesker til å utvikle dypere ferdigheter. Selv i de mest tilsynelatende rutinemessige arbeidsområder vil det skje endring, når folk får mål å strekke seg etter og vanskelige problemer å takle, kan de gjøre ting raskere, smartere og bedre.

Medlemskap

Fostre et arbeidsmiljø hvor man tillater individualitet og oppmuntre de ansatte til å dele sine interesser blant kollegaer. Lage gode  muligheter for at ansatte kan møtes på tvers av organisasjonen og bli kjent med de forskjellig avdelinger.

Mening

Sørg for å forsterke hva som er bedriftens oppdrag og formål som vil medføre til at selv dagligdagse oppgaver føles betydningsfulle. Diskutere hvordan virksomhetens produkter eller tjenester kan forbedre "verden", noe som vil påvirke de ansattes prioriteringer og beslutninger.

Kilde: HBR.org 2014