søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

De mest solide selskapene velger bort revisor først

– Aksjeselskaper med AAA- og AA-rating er overrepresentert blant selskaper som hittil har valgt bort revisjon, sier Frode Berg, viseadm. direktør i AAA Soliditet til Finansavisen. Kilde: Finansavisen

Dårlig ratede selskaper er underrepresentert

– Samtidig er selskaper med dårlig kredittrating, altså B og C, underrepresentert, legger Berg til.
Økonomisk solide selskaper er overrepresentert blant de nå 200 selskapene som hver dag velger bort revisor. Dermed har utviklingen gått på tvers av det mange kritikere spådde da regjeringen i mai gjorde revisjon frivillig for små aksjeselskaper.

Kritikerne trodde det motsatte

Kritikerne trodde at de første som ville takke revisor for følget, var selskaper som så revisor som et brysomt hinder for lettvint og/eller kreativ bokføring.
Med mindre det er nettopp revisor disse selskapene har å takke for sin kredittverdighet, ser dette foreløpig ikke ut til å stemme, kommenterer Finansavisen.

Kan endre seg over tid

– Det kan naturligvis hende at dette vil endre seg over tid, men blant de rundt 9.000 eksisterende aksjeselskapene som hittil har valgt bort revisor, er det en overvekt av godt kredittverdige selskaper, sier Frode Berg.

Tusenvis velger bort revisor

I perioden fra regjeringen i mai åpnet for at norske aksjeselskaper kunne velge bort revisor, og ut august måned, meldte 4.443 eksisterende aksjeselskap at det vil benytte seg av muligheten.
I september eksploderte det med over 4.500 nye selskaper på listen – et snitt på like over 200 selskaper hver virkedag.

Naturlig syklus

- Mest sannsynlig henger nok den eksplosive veksten sammen med at selskapene nå har levert 2010-regnskapene, og nå kanskje føler at en syklus er fullført, sier Berg til Finansavisen.
Endelig frist for selskaper som valgte elektronisk innlevering var 1. september, og det var noe etter dette at meldingene for alvor begynte å strømme på.

12.000 aksjeselskaper uten revisor

Tre av fem gründere som velger aksjeselskapsformen velger nå bort revisjon, og til sammen står rundt 12.000 aksjeselskaper uten revisor. Dette tilsvarer i underkant av 10 prosent av det samlede potensialet som regjeringen skisserte da ordningen ble lansert.

Kredittverdighet i norske aksjeselskaper

Rating                Totalt                Fravalgte
AAA                   6,80 %              8,11 %
AA                    22,62 %             26,19 %
A                      42,04 %             42,16 %
B                      23,52 %             19,96 %
Ingen-rating        2,77 %             2,21 %
Ikke ratet           0,00 %              0,00 %


Kolonnen til venstre viser kredittvurderingen til alle norske selskaper som oppfyller kravene til å velge bort revisjon, og har levert 2010-regnskap. Kolonnen til høyre viser alle som har valgt bort revisor. Oppdatert pr. 29. sept.

Selskaper uten revisor

                        Valgt bort     Av nye
Mai                   211              156/1.255 (12,4 %)
Juni                  962              475/1.483 (32,0 %)
Juli                   1.518           483/1.252 (38,6 %)
August              1.752           602/1.115 (54,0 %)
September         4.447          990/1.677 (59,0 %)

Tabellen viser antall eksisterende aksjeselskaper som har valgt bort revisjon, samt antall og andel nyetablerte selskaper som starter uten revisor.


 Kilde: Brønnøysundreg.Finansavisen.no / Soliditet