søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

De tre budsjettfasene

Budsjettarbeidet kan deles i tre hovedfaser: Forberedende planlegging, budsjettutarbeidelsen og budsjettkontrollen.

 

Forberedende planlegging

Planleggingen skal munne ut i budsjettmål. Arbeidet vil ofte være kombinert med hvilke strategier du velger, både på kort og lang sikt. Dersom bedriften ikke utarbeider langtidsbudsjett, vil ofte den forberedende planleggingen omfatte følgende elementer:

 

  • Vurdering av de økonomiske framtidsutsikter for bedriften
  • Vurdering av etterspørsel i budsjettperioden på basis av konjunkturer,vekst i bransjen, konkurrenter også videre
  • Lønnsomheten i de ulike målgruppene analyseres - er det en kjøpesterkgruppe du henvender deg til, eller konkurrerer du mest på pris?
  • Sammenligning med konkurrenter dersom det er mulig å skaffe aktuelle data
Budsjettutarbeidelsen

Dine forutsetninger og mål vil danne grunnlaget for budsjettarbeidet. Selve budsjettarbeidet finner ofte sted i de enkelte avdelinger i litt større bedrifter. Når avdelingene har utarbeidet sine budsjetter, sys dette sammen til en helhet. I den lille virksomheten holder det kanskje å sette opp et enkelt driftsbudsjett og et likviditetsbudsjett (Excel filer fra Altinn) hvor du har full oversikt. Husk at likviditetsbudsjett er viktig uansett hvor liten virksomheten er.

Budsjettkontrollen

I selve budsjettperioden styres aktivitetene delvis av budsjettet. Hver måned bør oppnådd resultat (regnskapstallene) måles mot budsjett. Avvik for perioden og for budsjettåret bør få stor oppmerksomhet, og vil normalt medføre iverksetting av korrigerende tiltak. Skyldes avvikene at budsjettforutsetningene har sviktet, skal man utarbeide prognoser som tar hensyn til ny informasjon. Lag ikke et nytt budsjett, da blir det lett å glemme de opprinnelige målsetningene. Det er viktig at man kan forklare årsaken til at nye prognoser må utarbeides, slik at man lærer av sine feilvurderinger. Kontrollen er viktig fordi den gir kunnskap som gjør det lettere å forbedre fremtidig budsjettarbeid.

 

Kilde: www.adekvat.no