søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Dette endres i 2016

Et nytt kapittel i arbeidsmiljøloven og en ny særavtale for reiser i utlandet er bare noen av de mange regelendringene som trer i kraft ved nyttår. Her er oversikten over regelendringene du bør kjenne til.

Infotjenesters rådgivere overvåker kontinuerlig regelverket som gjelder arbeidslivet, og sikrer at håndbøker og Faghjelp-produktene alltid er oppdatert med gjeldende regelverk. 

Som alltid er det mange regler som trer i kraft ved årsskiftet.

Her er oversikten Infotjenesters rådgivere har satt opp over regelendringer som trer i kraft 1. januar 2016.

 

Lønn

 

Regnskap/skatt/avgift

 

 • Det innføres utbytteskatt på lån til personlige aksjonærer. Skatten innføres for å fjerne tilpasningsmuligheten aksjonærer har hatt ved å velge lån i stedet for å ta ut skattepliktig utbytte.
 • Lav sats merverdiavgift økes fra 8% til 10%
 • Toppskatten erstattes med den nye trinnskatten
 • Eierinntekter (utbytte og aksjeinntekter) for personlige aksjonærer vil fra 2016 beskattes med 28,75 %.
 • Næringsdrivende skal levere ligningsoppgaver til ligningsmyndighetene elektronisk.
 • Innskjerping av rentebegrensningsregelen ved lån fra utenlandske nærstående selskap, foreslås redusert til maksimalt 25% av det angitte grunnlaget, mot dagens 30%.
 • Noen viktige fradragsrammer økes
  • Gaver til frivillige organisasjoner økes fra kr 20 000 til kr 25 000
  • Maksimalt fradragsgrunnlag i Skattefunn-ordningen økes fra 15 mill. til 20 mill. for egenutviklet FoU. Innkjøpt FoU fra godkjente forskningsinstitusjoner økes fra 33 mill. til 40 mill.

 

Kilde:Infotjenester 2015