søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Dette må du vite om egenmelding

Når kan en ansatt bruke egenmelding ved sin egen eller barns sykdom, og når må de til legen? Her er 10 ting du bør vite.

Bruk av egenmelding ved sykdom er et stort og komplisert tema. Infotjenester har et eget oppslagsverk som omtaler sykepengeordningen, hvor de mange reglene omtales og forklares. Kunder av oppslagsverket kan også fritt ringe våre trygderettsrådgivere for å drøfte konkrete tilfeller, noe det er mange som gjør.

Med egenmelding menes situasjoner der arbeidstakere selv vurderer sin egen helsesituasjon og varsler sin arbeidsgiver om at han eller hun ikke er i stand til å jobbe.

Her er ti ting du bør kjenne til om retten til å bruke egenmelding.

  1. Hvis bedriften er med i IA-ordningen kan du bruke egenmelding 8 sammenhengende dager, totalt 24 dager i løpet av 12 måneder. Hvis bedriften ikke er tilknyttet IA-avtalen, er grensen tre dager i løpet av en 16-dagersperiode og fire egenmeldingsperioder i løpet av 12 måneder.
  2. Egenmelding kan kun benyttes når arbeidsgiver betaler for sykefraværet, altså de første 16 kalenderdagene av sykefraværet. Når NAV betaler godtas aldri egenmelding.
  3. Hvis du ikke oppsøker lege og fremskaffer sykmelding umiddelbart etter utløpet av egenmeldingsperioden, faller retten til sykepenger bort for eventuelle egenmeldingsdager i forkant.
  4. Egenmeldingsdagene for egen sykdom følger en løpende 12-måneders-periode, mens egenmeldingsdager for syke barn følger kalenderåret.
  5. Arbeidsgiver kan inndra en arbeidstakers rett til å benytte egenmelding ved egen og barns sykdom dersom det er rimelig grunn til å anta at den ansatte misbruker ordningen.
  6. Du må ha jobbet minst to måneder hos din nåværende arbeidsgiver for å kunne benytte deg av egenmelding for egen sykdom. Ved barns sykdom kan du bruke egenmelding etter 4 uker.
  7. Hvis du har vært borte fra jobben i mer enn 14 dager må du tjene opp retten til å benytte egenmelding på nytt. Dette gjelder imidlertid ikke ferie eller avspasering. Avhengig av hva fraværet skyldes, må du jobbe i fire uker eller to måneder for å få rett til å bruke egenmelding igjen.
  8. Hvis du er syk på begge sider av helga (eller en annen arbeidsfri periode), skal fridagene telle med når du beregner retten til å bruke egenmelding. Er du syk på fredag og mandag, må du altså levere sykmelding for fraværet på mandag selv om du har fri i helga.
  9. Egenmelding kan ikke brukes rett etter en periode med sykmelding, selv om det er en ny sykdom. Man må minst gjenoppta arbeidet én dag, for igjen å kunne bruke egenmelding, og det må være innenfor rammen av arbeidsgiverperioden.
  10. Du kan ikke bruke egenmelding for halve dager, hvis du for eksempel går hjem fra jobben midt på dagen. 

 

Kilde: Infotjenester 2014