søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Dette må du vite om elektronisk skattekort

Skattekortene på papir er historie fra 2014. Nå må arbeidsgiver selv hente ut skattekort elektronisk for sine ansatte. Her er det du trenger å vite.

For 2014 får ikke arbeidstakere tilsendt skattekortet på papir, og arbeidsgivere må selv hente inn skattekortene elektronisk fra skatteetaten.

Dette kan gjøres på to måter, enten automatisk gjennom lønnssystemet, eller manuelt via Altinn (10 av gangen).

 - De fleste lønnssystemer vil nå ha funksjoner for å hente inn skattekort for alle ansatte automatisk, og også oppdatere skattekortene for de medarbeiderne som gjør endringer gjennom året, sier Infotjenesters lønnsrådgiver Øivind Elvestad.

Hans råd er å gjøre seg kjent med hvordan bedriftens lønnssystem håndterer de elektroniske skattekortene før nyttår. Arbeidsgiver må samtidig sørge for at den som skal hente skattekortopplysninger har riktige tilganger i Altinn.

Automatisk varsling
Arbeidsgiver har bare lov til å hente elektronisk skattekort for personer de skal utbetale trekkpliktige ytelser til, og arbeidstaker vil få beskjed om hvilke arbeidsgivere som har hentet ut skattekortet deres.

Dersom en ansatt endrer skattekortet, vil arbeidsgiver bli varslet og må sørge for at skattekortopplysningene blir oppdatert før neste lønnskjøring.

Hvis man henter opplysningene gjennom lønnssystemet, er det mulig å slå av varslingen til mobiltelefon og epost for endringer i ansattes skattekort.

Tabelltrekk og flere arbeidsgivere
For ansatte med tabellkort, skal tabellen bare brukes for hovedarbeidsgiver. Hovedarbeidsgiver er den arbeidsgiveren vedkommende tjener mest hos, og NAV er i denne sammenhengen å regne som en arbeidsgiver.

- Hvis du som arbeidsgiver er i tvil om du skal trekke skatt som hoved- eller biarbeidsgiver, må du avklare det med den ansatte, sier Elvestad.

Avtale om høyere skattetrekk
Ansatte kan kreve å bli trukket mer i skatt enn det som står på skattekortet, dersom man gir beskjed i god tid før neste lønnskjøring. Det kan da avtales en prosentsats, en høyere tabell eller et kronebeløp som trekkes ekstra ved hver lønnsutbetaling. 

- Det kan man fortsatt gjøre med elektroniske skattekort. Men det er viktig å være klar over at dersom en ansatt endrer sine skatteopplysninger hos Skatteetaten, så vil arbeidsgiver bli varslet om at et nytt skattekort skal lastes ned. Da vil det nye skattekortet overprøve avtalen som er gjort, sier Infotjenesters lønnsrådgiver Øivind Elvestad.

Han anbefaler derfor at man avtaler å trekke et kronebeløp ekstra hver måned, dersom det lar seg gjøre i lønnssystemet og gjennom avtale med arbeidstakeren.  

- Dersom man for eksempel har avtalt 40 prosent skattetrekk for en arbeidstaker som har et skattekort med krav om 35 prosent trekk, og det blir utstedt et nytt skattekort som sier 38 prosent skattetrekk, så vil arbeidsgiver måtte forholde seg til det nye skattekortet. Har man i stedet avtalt et fast kronebeløp, vil det kunne bli stående selv om arbeidsgiver henter ut et nytt skattekort, sier Elvestad.

Han understreker at det er arbeidstakeren som må huske på å varsle lønningsavdelingen dersom han har endret skatteopplysninger, og samtidig ønsker endringer i avtalen om frivillig ekstra skattetrekk.

Utenlandske ansatte
For å hente ut skattekortet til arbeidstakerne i bedriften trenger du deres fødselsnummer. Når det gjelder arbeidstakere med utenlandsk statsborgerskap må du ha D-nummeret.

- Utenlandske statsborgere må søke om skattekort, og dersom de ikke har gjort det får du ikke ut noe skattekort på disse. Da skal du trekke 50 prosent skatt, sier Elvestad.

Frikort for ungdom
Også frikort med beløpsgrense blir elektronisk fra 2014, og hentes ut på samme måte som ordinære skattekort. Frikortet må bestilles av arbeidstakeren, og den første arbeidsgiveren som henter ut frikortet får tilgang til hele fribeløpet.

Dersom ungdom med frikort har flere arbeidsgivere, må de besøke tjenesten «Mitt frikort» for å fordele fribeløpene mellom arbeidsgiverne.

- Dersom en ansatt gjør endringer i fordelingen av fribeløpet, vil du som arbeidsgiver bli varslet, og må hente ut oppdatert skattekort før neste lønnskjøring på vanlig måte, sier Elvestad.

Kilde: Infotjenester