søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Dette må du vite om skatt og feriepenger

Feriepengene utbetales som hovedregel trekkfritt, men det finnes noen unntak. Her er 6 ting du må vite om skattetrekk på feriepenger.

Feriepenger til arbeidstakere med fast månedslønn utbetales vanligvis i juni. Som hovedregel trekkes det ikke skatt av feriepengene til arbeidstakere med fast månedslønn.

- For de fleste arbeidstakere er det vanlig at man holder tilbake lønnen for alle årets ferieuker i juni, og i stedet betaler ut feriepengene som er tjent opp året før. Denne utbetalingen gjøres som hovedregel trekkfritt, sier Infotjenesters regnskaps- og lønnsrådgiver Espen Øren.

At det ikke gjennomføres forskuddstrekk i feriepengene betyr imidlertid ikke at feriepengene er skattefrie. Feriepengene regnes med til den skattbare inntekten, men forskuddstrekket fordeles på lønnsutbetalingene resten av året.

Her er 6 punkter du bør kjenne til om skattetrekk på feriepenger.

1. Feriepenger kan bare utbetales trekkfritt i ferieåret

Det er bare feriepenger som utbetales i ferieåret, altså året etter at de er opptjent, som kan utbetales trekkfritt. Dersom feriepengene utbetales i det året de er opptjent, for eksempel når en arbeidstaker slutter i jobben, skal det trekkes skatt av feriepengene. 

2. Både lovbestemt og avtalefestet ferie kan utbetales trekkfritt

Det vanligste i Norge er at arbeidstakere har 5 uker ferie. 4 uker og 1 dag er lovbestemt, mens de siste 4 dagene reguleres gjennom avtaler. Feriepenger for alle 5 ukene kan utbetales trekkfritt, så lenge man ikke betaler ut mer enn 12,3 % feriepenger. 

3. Ekstraferien for ansatte over 60 år er ikke trekkfri

Arbeidstakere som fyller 60 år eller mer i ferieåret, har rett på en ekstra ferieuke. Det skal gjøres skattetrekk for feriepengene knyttet til denne ekstra ferieuken. 

4. Lønn utbetalt i stedet for feriepenger er ikke trekkfri

Dersom det utbetales normal lønn i stedet for feriepenger i juni, skal det trekkes skatt som normalt av lønnen. Bare selve feriepengene kan utbetales trekkfritt. 

5. Løpende naturalytelser er trekkfrie

For arbeidstakere som får dekt forsikring, bil, telefon, bolig, etc. over lønnsslippen fast hver måned, skal det ikke trekkes skatt av disse ytelsene i feriepengemåneden.

 
6. Bonus og overtidsbetaling er ikke trekkfritt
 
Ved utbetaling av overtidsgodtgjørelse, bonus og andre variable ytelser i oppgjørsmåneden, skal det foretas skattetrekk. Disse er ikke trekkfrie. 

 

Kilde: Infotjenester 2015