søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Dette skal reiseregningen alltid inneholde

Utgiftsgodtgjørelse til kost skal legitimeres ved en fortløpende oppstilling (reiseregning). Reiseregningen skal vise hvordan arbeidstakeren har innrettet seg under arbeidsoppholdet/tjenestereisen

Dette skal reiseregningen alltid inneholde:

  • Arbeidstakers navn, adresse og underskrift
  • Dato og klokkeslett for avreise og hjemkomst for hver tjenestereise
  • Formålet med reisen
  • Hvilke arrangement arbeidstakeren har deltatt på

          I noen tilfeller kreves tilleggsopplysninger:

  • Ulegitimert nattillegg: Type losji fordelt på hotell, pensjonat eller annet nærmere angitt.
  • Ulegitimert døgndiett: Navn og adresse på overnattingssted. (Unntak: Hvis det gis trekkfri diett etter Skattedirektoratets laveste forskuddssatser. Ved flere overnattingssteder på samme reise, skal dato/periode for hvert overnattingssted oppgis.
  • Ulegitimert bilgodtgjørelse: Fremstilling av reiseruten (kjørt fra/til med angivelse av korrekt navn/adresse mellom reisepunktene), angivelse av lokal kjøring på oppdragsstedet og årsaken til eventuelle omkjøringer, totalt utkjørt distanse for hver yrkesreise og navn på passasjer det kreves passasjertillegg for. Alle opplysningene må være med. 

Reiseregningen skal underskrives. Elektronisk underskrift på reiseregning må gi tilfredsstillende sikkerhet for at utsteder er den han/hun utgir seg for å være, og at reiseregningen  ikke kan endres etter utstedelse og attestering.

Ikke alt på reiseregningen er skattefritt

Refusjon av utgifter til alkohol på tjenestereiser anses som refusjon av “privatutgift” og skal behandles som trekkpliktig lønn.

Naturlig drikke i forbindelse med måltid kan likevel refunderes trekkfritt. Det betyr at ett glass vin eller øl til maten, aksepteres som trekkfri refusjon. Det er ingen klar grense her, men det er klart at hvis du går i baren etter middag og arbeidsgiver dekker dette, skal fordelen behandles som lønn.

Refusjon av utgifter som cover charge, kostnad ved badstue/svømmehall, uttak fra minibar, alkohol, betal-TV, tax-free, kino, konsertbilletter og toalettsaker er ikke nødvendige merutgifter for utførelse av tjenesteoppdrag. Refusjon av denne type utgifter anses som refusjon av “privatutgifter” og skal behandles som trekkpliktig lønn.

Kilde: Adekvat 2016