søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Disse gavene må du skatte av

Hva slags gaver har man lov til å gi eller ta i mot av kunder eller forretningsforbindelser uten at det må betales skatt av dem?

Når man gir eller får en gave av en kunde eller forretningsforbindelse, er det som hovedregel å regne som skattepliktig inntekt for mottakeren. Den som gir gaven er pliktig å foreta forskuddstrekk, dersom det er mulig.

- Hvis man gir bort en gjenstand som det ikke er mulig å trekke skatt av, som en kasse vin eller en dyr vase, skal giveren sende skriftlig melding om dette og  gavens verdi til skattekontoret i mottakerens bostedskommune, sier Infotjenesters lønnsrådgiver Øivind Elvestad.

Gjelder ikke reklame
Unntaket er små gaver med ubetydelig verdi.

- Man trenger ikke rapportere inn reklamegjenstander, som for eksempel t-skjorter, penner, luer og paraplyer, sier Elvestad.

Det er heller ikke nødvendig å varsle skattemyndighetene hvis man har gitt eller fått en gave av ubetydelig verdi ved begivenheter som bryllup eller fødselsdager.

Det er ikke presisert nøyaktig hva som menes med «ubetydelig verdi» i denne sammenhengen.

Enkeltstående arbeidsprestasjon
Hvis en person som ikke er ansatt i virksomheten utfører en tjeneste for selskapet, for eksempel holder et foredrag, regnes det som en enkeltstående arbeidsprestasjon. 

- Hvis man ønsker å gi en gave i en slik anledning, så kan det gjøres skattefritt for gaver opp til 500 kroner dersom det ikke er avtalt noe honorar i tillegg, sier Elvestad.

Det er en forutsetning for skattefritaket at oppdraget ikke skjer fast eller regelmessig, og man kan ikke gi bort kontanter i gave skattefritt. Gavekort kan gis bort uten beskatning dersom det ikke kan innløses i kontanter. 

Straff
Hvis den som gir gaven ikke innrapporterer til skattemyndighetene, er straffen tilleggsavgift på arbeidsgiveravgift og gebyr for ikke innlevert lønns- og trekkoppgave.

I slike tilfeller må gavemottakeren selv føre opp gaven på selvangivelsen. Gjøres ikke dette, er straffen for gavemottaker tilleggsskatt.

Kilde: Infotjenester