søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Du bør kjenne til de 6 stegene i kost-nytte analysen

Alle vet at det er lurt å gjøre en investering når nytteverdien oppveier kostnadene, men det er få som forstår hva som virkelig inngår i analysen.

Du bør kjenne til disse 6 stegene:

  1. Forstå hva dagens situasjon koster. Du trenger dette for å kunne måle den relativfortjenesten mellom å gjøre en investering og ikke gjøre det.
  2. Finn kostnadene. Ta både forskuddskostnader og framtidige kostnader med i betraktningen.
  3. Finn fordelene. Fastslå hvilken tilleggsinntekt du vil få av investeringen.
  4. Finn kostbesparelser. Hva kan du slutte å gjøre hvis du gjør denne investeringen?
  5. Lag en tidslinje over forventede kostnader og inntekter. Kartlegg når kostnadene og inntektene vil komme og hvor mye de vil være.
  6. Evaluer ikke-målbare inntekter og kostnader. Vurder om det fins uhåndgripelige fordeler som for eksempel styrker ditt foretaks forhold til distributørene, eller kostnader som for eksempel skaper unødvendige vansker.