søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Du kan få PC eller mobil for 500 kroner fra arbeidsgiveren, inkl mva

Er du ansatt i jobb, kan du skattefritt overta arbeidsgiverens gamle datautstyr til odel og eie – for fem hundrelapper. Alle kan kjøpe arbeidsgiverens datautstyr billig og likevel skattefritt.

Samme lave satser gjelder også for mobiltelefon.


Her er Skattedirektoratets satser for skattefritak:

For datautstyr eller mobil som er

  • mindre enn ett år gammelt må du betale 80 prosent av opprinnelig kostpris,
  • mellom ett og to år må du betale 50 prosent,
  • mellom to og tre år må du betale 20 prosent.For datautstyr eller mobil som er tre år eller eldre slipper du med å betale 500 kroner (inklusiv eventuell moms hvis selgeren er momspliktig!).

 

Kilde: adekvat