søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Egenmelding etter sykmelding

Hvilke rettigheter til egenmelding har en arbeidstaker som nylig har vært sykmeldt?

Det er et av spørsmålene vi får oftest på vår supporttjeneste. Egenmelding kan kun benyttes i starten av en sykdomsperiode. Det betyr at en arbeidstaker ikke kan bruke egenmelding dagen etter at en sykmelding utløper. Egenmelding kan heller ikke benyttes i kombinasjon med graderte sykmeldinger.

Må gjenoppta arbeidet én dag etter kortere fravær. Når fraværet er sammenhengende, blir dette ansett som én sykdomsperiode uansett hvilken diagnose som ligger til grunn for fraværet. I et tenkt tilfelle der en arbeidstaker er sykmeldt med ryggplager og våkner opp med influensa den dagen hun skulle vært tilbake i jobb, kan hun ikke benytte egenmelding og må til lege og få en forlenget sykemelding.

For å kunne bruke egenmelding når man kommer tilbake i jobb etter en sykmelding, er det avgjørende hvor lenge arbeidstaker har vært sykmeldt.

Etter en kortere sykmelding, for eksempel på en uke, er det tilstrekkelig at arbeidstaker har gjenopptatt arbeidet med minst én dag. Et eventuelt nytt fravær som oppstår etter kort tid vil da kunne dokumenteres med egenmelding i inntil tre kalenderdager. Forklaringen er her at arbeidstaker ikke har benyttet noen egenmeldingsdager tidligere i samme arbeidsgiverperiode.

Må opptjene ny arbeidsgiverperiode etter lengre fravær Der arbeidstaker har vært sykmeldt en lengre periode - utover arbeidsgiverperioden - må arbeidsgiverperioden opptjenes på nytt før egenmelding kan benyttes. Her stilles det krav til at vedkommende har gjenopptatt arbeidet og i tillegg må det herfra ha gått 16 kalenderdager.

En arbeidstaker som da for eksempel har vært sykmeldt i åtte uker på grunn av en hofteoperasjon og kommet tilbake i jobb en dag før hun får influensa, kan ikke benytte egenmelding. Til tross for at arbeidet er gjenopptatt her, må arbeidstaker i slike tilfeller også ha vært frisk i 16 dager før ny arbeidsgiverperiode er opptjent og egenmelding igjen kan benyttes.

Egenmelding kun i arbeidsgiverperioden Egenmelding kan kun benyttes i arbeidsgiverperioden, det vil altså si de første 16 dagene av et sykefravær der arbeidsgiver er forpliktet til å betale sykepenger. Når det er NAV som dekker sykepengene, kan ikke arbeidstaker bruke egenmelding.

Ved hyppige korttidsfravær og etter langvarige sykefravær bør det alltid kontrolleres om det inntrer en ny arbeidsgiverperiode før man godtar egenmelding som dokumentasjon.

 

Kilde:Infotjenester 2015