søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Elektronikkbransjen

Råd & Regnskap satser på Elektro-bransjen. Derfor har vi gjennom flere år opparbeidet oss nyttige erfaringer innen din bransje. Råd & Regnskap har i dag 37 ansatte. Vi har kontorer i Oslo og Bærum og har løpende samarbeid med over 700 bedriftskunder.

Råd & Regnskap har lang erfaring og god kompetanse innen bedriftsøkonomiske utfordringer. Vi tilbyr tidsriktige løsninger som er tilpasset bedriftens behov i alle ledd. Som eksempel kan nevnes automatiske tjenester med innlesning av filer etc. Våre krav til positive rutiner gir tidsgevinster. Vår målsetting er klar: Bedre lønnsomhet for våre kunder. 

Råd & Regnskap kan tilby outsoursing for din økonomiavdeling, utleie av controller til deres økonomiavdeling eller utføre tradisjonell regnskapsføring/lønnskjøring. Råd & Regnskap har fokus på bedre lønnsomhet, god likviditet og tidsbesparelser. Dette er lønnsomt for deg.

Råd & Regnskap tilpasser kundenes rapporter etter ønsker og behov.

Her splitter vi salg av materialer/produkter og salg av timer. Dette gir langt bedre kontroll av innsatsfaktorene.

Råd & Regnskap samarbeider med en rekke revisjonsselskaper og andre aktører til kundenes beste. Det skal lønne seg å samarbeide med Råd & Regnskap. 

Hva kan dette bety for din bedrift? Vi ønsker å avtale tid for et uforpliktende møte, der vi får presentere våre produkter og tjenester. Derfor, ta kontakt via e-post og vi ringer opp igjen for å avtale tidspunkt for et lønnsomt møte.

For mer info: www.rr-a.no

Vennlig hilsen
Råd & Regnskap
Gunnar Parr Gundersen
Bedriftsrådgiver/ markedsansvarlig

Direkte-nr.:      67 17 79 66     
Mobil:              92 60 34 50     
E-post:             gpg@rr-a.no