søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Enklere å starte aksjeselskap

Fra og med 1. juli 2013 ble det enklere å starte aksjeselskap.

Det er ikke lenger krav om åpningsbalanse (med unntak av aksjeinnskudd med tingsinnskudd). Styret kan nå også kun bestå av en person slik at en fremover ikke trenger å velge varamedlem til styret. Det er heller ikke lenger krav til å ha daglig leder. Utdeling av utbytte eller konsernbidrag skal ikke lenger meldes til Foretaksregisteret.

For mer informasjon se: www.altinn.no