søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Enklere og billigere bilhold i næring

For bruk av bil i egen næringsvirksomhet er det en viktig grense ved 6000 km: Krever du fradrag for mer enn det, skal bilen regnes som driftsmiddel og fullt og helt gå inn i foretakets regnskap. Det er ikke sikkert det er så gunstig for innehaverens totale økonomi.

Den «enkle» måten for næringsdrivende å ha bil på, er å velge å føre opp fradrag for mindre enn 6000 km kjøring i næringen. Dette fradraget har i inntektsåret 2014 en sats på kr 4,05 per km, slik at du kan føre opp et fradrag på opptil kr 24.300 (4,05 x 6000) i næringsoppgaven.

Dette kalles å ha «privatbil» i skattesammenheng.

Velger privatbil selv med lenger kjøring
Mange som kjører en del mer enn 6000 km i næringen sin, velger likevel å gjøre det på denne måten at de ikke krever fradrag for mer enn 6000 km næringskjøring.

Med privatbil må de dekke alle driftsutgiftene ved bilholdet selv, men får altså fradrag etter sats slik vi så ovenfor.

Yrkesbil: Den andre måten
Den andre måten å ha bilhold i næringsvirksomheten på, er å ha en skattemessig «yrkesbil» (ofte kalt «næringsbil»). Dette er aktuelt når du jevnt og trutt kjører mer enn 6000 km i næringen.

Her får du fradrag i regnskapet for så godt som alle utgifter ved bilholdet, også de som gjelder eventuell privatkjøring.

MERK! Ulempen med yrkesbil er at dersom du også bruker den privat – for eksempel hjemmefra til jobb – blir du beskattet av fordelen ved privat bruk på samme måte som ansatte som fritt disponerer arbeidsgivers bil (firmabil). 

I 2014 utgjør inntektspåplussingen 30 prosent av bilens listepris som ny opp til kr 280.100 og 20 prosent av det overskytende.

En bil til kr 300.000 vil normalt medføre at du får kr 88.010 plusset på inntekten din, noe som for de fleste betyr mellom kr 30.000 og kr 38.000 i økt skatt.

En egen begrensningsregel for bil i næring medfører imidlertid at hvis bilholdskostnadene er lave, reduseres påplussingen.

 

 

Kilde: Risanger 2014