søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Erfaringer fra fravalg – per 30.09.2011

Vi erfarer at antall kunder som ønsker fravalg av revisor er færre enn antatt. Fravalgsprosenten per 31.8. utgjorde kun 7 % av totalen i gruppa 5/20/10 i følge Soliditet. Det kan være grunn til å tro at antallet kunder som velger fravalg av revisjon vil stige i månedene fremover.

Her er noen kartlagte uttalelser fra våre kunder så langt.

Momenter som taler for å beholde revisor.

 • Revisor har vært en nyttig støttespiller og samtalepartner for kunden i mange år.
 • Revisor evner å formidle fagkunnskaper som er til stor nytte for virksomheten.
 • Kunden ser fordeler knyttet til revisors uavhengighet. 
 • Revisor dekker kunnskap/erfaring som kunden og regnskapsfører ikke besitter.
 • Revisors personlighet og fremferd er av betydning – ikke bare kunnskap.
 • Virksomhetstype og kompleksitet tilsier fortsatt revisor.
 • Virksomhetens utvikling vil kreve revisor neste år.
 • Revisjonskostnaden er av underordnet betydning.

Momenter som taler for å fravelge revisor:

 • Selskapsstrukturen er enkel og oversiktlig med få risikofaktorer.
 • Revisor har ikke evnet å synliggjøre verdien av revisjonsarbeidet og honoraret overfor kunden når regnskapskontoret utarbeider dokumentasjon, selvangivelse og årsoppgjør og ellers besitter nødvendig kunnskap.
 • Revisjonskostnaden blir ikke lenger nødvendig.
 • Kunden har over tid kun sett revisors underskrift på dokumenter og revisjonsfakturaer – revisor har ikke vært til stede.

Overnevnte kulepunkter er ikke uttømmende og er basert på samtaler og erfaringer med egne kunder og samtaler med andre regnskapsførere.