søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Få jobber gjort i hjemmet opp til 6000 kroner – hvitt og skattefritt

Betaler du ut lønn på 6000 kroner eller mindre på ett år til en privatperson, er dette skattefritt for den som utfører arbeidet i tilknytning til din bolig eller fritidsbolig, uten at dette betyr at du betaler svart.

Dette grensebeløpet på 6000 kroner gjelder fra og med 2014. I 2013 og tidligere var grensebeløpet på 4000 kroner.

Skattefritaket gjelder for alle typer arbeid i hjem eller fritidsbolig når det ikke er utført som ledd i næringsvirksomhet. Du kan engasjere privatpersoner til for eksempel hagearbeid, arbeid på huset eller hytta, til renhold og til annet husarbeid, eller fikse noe på bilen.

Men disse reglene gjelder ikke når du engasjerer et firma eller en næringsdrivende.

Når betalingen gjelder oppdrag som kommer inn under disse reglene – og du er innenfor totalgrensen på 50.000 kroner – skal du heller ikke betale arbeidsgiveravgift. Dette betyr at du kan få utført mindre oppdrag i hjemmet uten å trekke skatt og uten å betale arbeidsgiveravgift.

 

Flere årlige utbetalinger

Flere små utbetalinger til samme person kan årlig utgjøre mer enn 6000 kroner til sammen. Da blir den samlede betalingen skattepliktig for lønnstakeren og skal innrapporteres som lønn.

Du er pliktig til å levere oppgjørsblanketten til arbeidstakeren for hver utbetaling, men du velger selv om du ønsker å levere den til skatteoppkreveren når beløpet er under 6000 kroner.

Skatteoppkreverens eksemplar må du likevel alltid ta vare på. Hvis lønn til samme arbeidstaker i løpet av året overstiger grensen på 6000 kroner, skal alle de utfylte oppgjørsblankettene sendes til skatteoppkreveren.

 

 

Fordeler med ordnede forhold

Ifølge Skatteetaten gir det større trygghet når arbeidsforholdet blir gjennomført på en lovlig måte og arbeidet skjer under ordnede forhold. Arbeid i private hjem kommer på denne måten på linje med annet arbeid.

- For de som utfører arbeidet er det ofte en fordel å ha egen registrert inntekt. Det kan få innvirkning for utbetalinger fra folketrygden, blant annet av sykepenger. Arbeidstakeren vil også kunne opparbeide pensjonspoeng, ifølge Skatteetaten.

 

Kilde: Adekvat 2014