søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Få pengene raskere inn

De første punktene for å få inn pengene raskt, er at man har effektive og gode fakturarutiner. Utarbeid faste rutiner på fakturering og vær flink til å fakturere det du har krav på med en gang.

Ta en titt på hvordan purre/inkassorutinene er lagt opp. Vurder følgende i forhold til hvor offensivt du mener det er optimalt å gå ut mot bedriftens kunder:

  • Kortere tid fra ordre til fakturering.
  • Kortere forfallstid.
  • Kortere tid til første purring, som gjerne kan være inkassovarsel.
  • Kortere tid fra inkassovarsel til inkasso (må være minimum 14 dager).
  • Innføre purring på telefon så nær opp til forfallsdag som mulig.
  • Sende enkelte purringer på telefaks eller e-post.
  • Innføre purregebyr og morarenter.

Kilde: Adekvat.no