søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Fire steg til bedre beslutninger

En modell utviklet av Stanford-professor kan hjelpe deg i prosessen med å fatte gode beslutninger.

 

Å lage lister over fordeler og ulemper, gir ikke gode beslutninger, hevder Morten Sehested Münster, partner i BRO-kommunikation. I et innlegg hos danske Lederweb slår istedenfor et slag en modell som er utviklet av Chip Heath, professor på Standford Graduate School of Business, og Dan Heath, Senior Fellow ved Duke University. Hvis man skal følge denne modellen, skal man tråkle seg igjennom følgende fire steg før beslutningen tas:

1.Gi deg selv noen flere muligheter
Vi ser gjerne bare den informasjonen vi har rett foran oss. Utvid mulighetsområdet ditt, for eksempel ved å unngå den enten-eller-logikken som lister med fordeler og ulemper står for. Du kan stille deg spørsmål som: Kan jeg gjøre begge deler? Eller – hva hvis ingen av disse mulighetene var tilstede? Hva ville jeg da ha gjort?

2.Test dine egne antagelser om virkeligheten.
Vi har en tendens til å gå i bekreftelsesfella. Vi ser det vi leter etter og foretrekker løsninger som støtter de synspunktene vi har fra før. Insister på å ha et åpent sinn og på å bli utfordret. Test dine egne antagelser om virkeligheten. Hvis du har en ansatt du vil forfremme til leder, kan du i det stille gi vedkommende noen lederoppgaver som en test. Det gir deg et litt bedre vurderingsgrunnlag.

3.Skap avstand til beslutningen.
Umiddelbare følelser som glede og sinne kan føre til at du tar gale beslutninger. Gi deg selv en pause. Ta et skritt til bort fra den følelsesmessige reaksjonen og vurder hva beslutningen betyr på sikt. Sov på det. Snakk med andre. Gi deg selv tid til å ta en god beslutning.

4.Erkjenn at du ikke kjenner fremtiden.
Vi mennesker tror gjerne at vi vet hva som kommer til å skje i fremtiden, men er egentlig lite flinke til å forutsi utfall. Overvurder med andre ord ikke dine egne konklusjoner om fremtiden. Forbered deg på at du kan ta feil.

 

Kilde: Ukeavisen Ledelse

www.infotjenester.no 2014