søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Fire tips spesielt for aksjeselskap

Fire tips spesielt for aksjeselskap 

1. Det må utarbeides en oversikt over avtaler mellom aksjonær(er) og selskapet, med angivelse av hvilke ytelser som ytes fra partene samt avtalens varighet

2. Lag oversikt over eventuelle endringer i eiersammensetning gjennom året.

3. Gjør opp mellomregningskonti - lån over 3/5 G (folketrygdens grunnbeløp) skal avtalefestes med låneavtale kontakt regnskapsfører for å få utarbeidet en eventuell låneavtale.

4. Lønns- og trekkoppgave daglig leder og styremedlem (for kunder som fører lønn selv må disse oppgavene uansett leveres inn da dette skal med som noteopplysninger i årsregnskapet.)