søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Fordeler med avviksbehandling

Bedriften er pliktig til å ha en skriftlig rutine om avviksbehandlingen i bedriften. Hvordan få øye på fordeler med å registrere avvik (feil og mangler)?

Den største ulempen er lett å oppdage, en masse skjemaer og papirarbeid.

Dette har vi alltid løst tidligere uten å skrive det ned, sier du kanskje. Hvorfor begynne nå?

Bruk sunn fornuft i hva du velger å registrere.

Noen stikkord skal gis her:

  • Brudd på myndighetskrav (lover og forskrifter).
  • Alvorlige hendelser som ulykker m.m. som krever at du noterer det ned.
  • Feil og mangler som det er en fare for gjentas ofte - du får en oversikt over omfanget og kan velge tiltak og måle effekten av de valgte tiltak.
  • Feil og mangler som er alvorlige og krever umiddelbar handling.
  • Du ønsker kanskje å formidle hendelsen videre som en erfaringsoverføring, samt kontrollere at tiltaket du valgte fungerer godt nok.

Fordelene med systemet ligger i de to siste punktene. Ved feil eller mangler som gjentas taper du både kostbar arbeidstid på å gjentatte ganger rette problemet, muligens frustrasjon, tidsfrister som ikke overholdes, økt risiko for kanskje både egne ansatte og tredje person m.m. Det ligger helt klart en økonomisk gevinst i å redusere slike feil og mangler.

Unngå gjentakende avvik

Ved alvorlige hendelser, eksempelvis en alvorlig nestenulykke som likegodt kunne blitt en større ulykke er det viktig å få stilt seg spørsmål som: "Hva var årsaken til at dette kunne skje?", "Hva kan være de bakenforliggende årsakene?". Det som forventes av deg i slike tilfeller og ved tilfeller med hyppig gjentakende avvik, er at du undersøker og ser på mulighetene for korrigerende tiltak.

Kilde: www.Adekvat.no