søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Forenklede regler for EKOM-beskatning – forslag i statsbudsjettet for 2014

Regjeringen vil foreslå å forenkle reglene for behandling av elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014. 

Det blir ett fast sjablongbeløp (inntektstillegg) på 4 400 kroner. Dette gjelder uansett om arbeidstaker har slik fordel i form av naturalytelse eller utgiftsgodtgjørelse, og fordelen gjelder uansett om arbeidstaker har en eller flere elektroniske kommunikasjonstjenester. Det vil fremdeles være et krav at arbeidstaker har tjenestlig behov for elektroniske kommunikasjonstjenester. Det skattefrie bunnbeløpet på 1 000 kroner og fradraget for egenbetaling faller bort.

De som mottar utgiftsgodtgjørelse, vil likevel ikke bli beskattet for høyere beløp enn godtgjørelsens størrelse.

Sjablonbeløpet på 4 400 er det maksimale skattepliktige beløpet på årsbasis. Dette gjelder også i de tilfeller arbeidstaker har EKOM-tjenester fra flere forskjellige arbeidsgivere. Avregning vil i slike tilfeller bli foretatt på ligningsstadiet. For personer som bare har slike tjenester en del av året, skal det foretas beskatning med en forholdsmessig andel for den perioden arbeidstaker har slike tjenester.

Det foreslås å innføre et nytt skattefritt bunnbeløp på kr 1.000 for innholdstjenester. Hvis verdien av innholdstjenester overstiger kr 1 000, skal overskytende andel fordeles mellom yrkesmessig- og privat bruk. Arbeidsgivers dekning av privat bruk skal innrapporteres som lønn.

 

Kilde: Infotjenester.no