søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Frivillig revisjon for små aksjeselskap

Regjeringen lar nå revisjon bli frivillig for aksjeselskaper med omsetning under fem millioner kroner. NHO melder at regjeringen vil innføre frivillig revisjon for aksjeselskaper med omsetning under fem millioner kroner.

- Dette er tidenes forenklingstiltak. Det innebærer en innsparing i milliardklassen for småbedriftene i Norge, sier NHO-sjef John G. Bernander til NHO.no.
Han mener at den frivillige revisjonsplikten er et tiltak som monner overfor de små aksjeselskapene.
- For første gang får bedriftene nå oppleve reell politisk handling. Endelig kan de mindre bedriftene selv velge om og hvordan de vil benytte revisors tjenester, sier Bernander.

Rett på bunnlinjen
Mellom 130.000 og 140.000 selskaper berøres av endringen og selskapene vil spare mellom 10.000 og 30.000 kroner i årlige revisjonskostnader. Samlet skal dette bety en besparelse på mellom halvannen og to milliarder kroner for bedriftene.
- Innsparingen ved frivillig revisjon går rett på bunnlinjen til de bedriftene som ikke har behov for revisjon av regnskapene. Nå kan disse midlene i stedet sikre inntjeningen for bedriften, sier Bernander.

NB! Småaksjeselskaper som ønsker å kvitte seg med sin revisor når de nye reglene om revisorfritak fra og med regnskapsåret 2011 blir formelt vedtatt, må selv aktivt avlyse avtalen om at revisor skal revidere. Men for inntektsåret 2010 må ordinær revisjon gjennomføres.

 

Kilde: Adekvat