søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Fullt fradrag når du bruker andres bil i virksomheten

En selvstendig næringsdrivende kan ofte være i den situasjon at den bilen han eller hun bruker i forbindelse med næringen ikke eies av den næringsdrivende selv.

Eieren kan for eksempel være foreldrene til den næringsdrivende, ektefellen, samboeren, en venn eller kjenning, eller en forretningsforbindelse for den saks skyld.

TIPS! Her er skattereglene klare: Næringsdrivende som bruker andres bil til næringskjøring, har full fradragsrett i sitt regnskap som om han eller hun eide bilen selv.

I praksis slår dette inn når dokumentert kjøring i næring med denne bilen ikke overstiger 6000 km samme år og bilen dermed skattemessig regnes som privatbil.

Fradrag gis etter inntektsårets ordinære km-sats.

Men det gis ikke fradrag for andre kostnader ved den aktuelle bilen.

Betaler eksempelvis den næringsdrivende noe til den som låner eller leier ut bilen, blir det ikke fradrag for dette i tillegg til fradraget etter sats for kjørte km i næring.

 

Kilde: Adekvat 2014