søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Gi kritikk på en god måte

5 tips om hvordan du gir konstruktiv kritikk.

Anders Stahlschmidt og Karen Lumholt fra Lumholt & Stahlschmidt Kommunikation gir hos lederweb.dk følgende råd.

1. Ha klart for deg hva du ønsker å oppnå.

Målet bør være å gjøre den andre bedre, ikke å kjøre noen i senk eller å forsøke overbevise andre om at du selv er veldig klok.

2. Si det rett ut.

Kritikk skal ikke være aggressiv, men man skal heller ikke unnskylde seg når man fremfører kritikk. Du har lov til å si det du mener så lenge du er rettferdig.

3. Gå etter ballen, ikke mannen.

Kritiser handlinger, ikke personen.

4. Ta utgangspunkt i fakta.

Konstruktiv kritikk tar alltid utgangspunkt i konkrete fakta som begge parter kan være enige om.

5. Beskriv istedenfor å tolke.

«Du er alltid så sur», er en tolkning. «Jeg synes du ser sur ut», er en beskrivelse. Det første utsagnet er følelsesladet og ute av kontroll. Det andre utsagnet er en beskrivelse som legger opp til en ordentlig samtale om hvorfor vedkommende oppleves som sur.

Kilde: Adekvat.no