søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

GPS og elektronisk kjørebok i jobben: Du overvåkes, enten du vil eller ikke!

Arbeidstakere som bruker elektronisk kjørebok stilt til disposisjon av arbeidsgiveren må være forberedt på at arbeidsgiveren henter ut mer og annen datainformasjon enn avtalt, også opplysninger som kan brukes mot arbeidstakeren og i verste fall føre til avskjed.

Arbeidsgiveren gjør dette med velsignelse fra Høyesterett.

Selv om det er et brudd på personvernlovgivningen å bruke data til annet enn avtalt, kom retten til at det er et viktigere prinsipp at partene kan legge fram de bevis de mener å bygge sine påstander på – selv om bevisene er skaffet fram på utilbørlig vis.

Advokat Thrine Skaga, leder for forbundsadvokatene i Fagforbundet, har i en artikkel i Fagbladet tatt opp en konkret sak. Den førte til at arbeidstakeren ble avskjediget.

I ettertid valgte arbeidsgiveren å bruke informasjon fra GPS-overvåkningen som bevis for feilaktig timeregistrering.

 

«Dataregistrering kan brukes til langt mer»
Fagforbundet mente at dette er ulovlig og prøvde å få såkalt bevisavskjæring, altså at GPS-overvåkningen ikke kunne legges til grunn som bevis for annet enn det som det var enighet om at dataregistreringen skulle brukes til.

Saken gikk helt til Høyesterett, men forbundet fikk ikke medhold.

- Dette betyr at vi som arbeidstakere i større grad enn tidligere kan risikere at dataregistrering kan brukes til langt mer enn hva man egentlig trodde den kunne brukes til, skriver advokat Skaga.

Hun mener at konsekvensene er at arbeidstakere må være svært kritisk til alt som har med elektronisk overvåkning å gjøre.

 

Overvåkning også av jobb-mobilen
Den tekniske utviklingen gjør i tillegg at det  stadig blir lettere å overvåke.

Skaga: – Et eksempel på dette er overvåkning via mobiltelefon. Dette har til nå vært overvåkning som det primært har vært politiet som har brukt i spesielle tilfeller, men vi ser for oss at også denne type overvåkning vil bli langt mer vanlig framover.

Hun peker på at de fleste moderne mobiltelefoner nå har innebygget GPS. Posisjonsinnhenting av hvor arbeidstakeren er eller har vært til enhver tid kan lett innhentes av teleoperatør eller via programmer på telefonen.

Andre eksempler vil være passeringer av bomringer dersom arbeidstakeren har tjenestebil, overvåkningskamera på jobb, adgangskontrollsystemer etc.

- De opplysninger som arbeidsgiver får samlet inn og lagret uavhengig av  hva det egentlig formålet var,  vil du som arbeidstaker alltid måtte forvente at blir brukt til andre formål enn det du opprinnelig trodde de skulle brukes til. Dette kan være smart å ha i tankene! konkluderer advokaten.

 

Kilde: Adekvat 2014