søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Råd & Regnskap tilbyr HR på deltid

De ansatte er bedriftens viktigste ressurs sier mange ledere, og forskningen viser at det ofte er lønnsomt å lede ansatte som nettopp det.

Dette gir imidlertid ledelse og organisering av menneskelige ressurser et nytt innhold, og gjør HR til en enda viktigere del av virksomheten og ledernes oppgaver.

Små og mellomstore virksomheter har ofte ikke anledning til å ha en egen HR ansvarlig, og da er det ikke uvanlig at HR blir lagt inn under økonomiavdelingen. Økonomiavdelingen har oversikt over alle ansatte, og det er fristende, og også ofte fornuftig å legge HR til nettopp økonomi. Det kan imidlertid føre til at HR tidvis får en noe stemoderlig behandling, for når organisasjonen har HR utfordringer vil økonomiavdelingen fort kunne komme til kort.

Flere studier viser at ulike HR-aktiviteter er sterkt knyttet opp til organisasjoners resultater, både finansielle og ikke-finansielle resultater.  For bedrifter vil derfor kunnskap om, og tilgang til HR kompetanse kunne utgjøre en vesentlig betydning på bunnlinjen.
  
Vi i Råd & Regnskap har i lys av dette, utarbeidet konseptet - HR på deltid -, som er et tilbud til de virksomheter som ikke har egen HR kompetanse. Ved å tegne en HR på deltid avtale med oss vil våre kunder få tilgang til solid HR kompetanse.

Noen eksempler på hva HR på deltid kan bistå med:

  • Råd og veiledning i forbindelse med ansettelser, herunder annonsen, regi under intervjuet, referanser med mer. Husk, en ansettelse er en million-investering og feilansettelser kan fort bli veldig dyrt. Hvordan tolke / lese en CV.
  • Utvikling av ansatte, herunder ulike motivasjonstiltak som selvfølgelig må gjenspeile kulturen.
  • Medarbeidersamtaler / utviklingssamtaler med mer.
  • Den vanskelige samtalen er for mange en ubehagelig samtale. Hvordan gjennomføre en slik samtale innenfor de lover og regler som gjelder, samtidig som verdigheten og respekten opprettholdes.
  • Hvordan bør personalarkivet være? 
  • Vurdere opplæringsplaner / kompetansestyring.
  • Hvordan involvere eventuelle fagforeninger.
  • Personalhåndbok.
  • Eller bare en samtalepartner om det er noe HR relatert du lurer på.

Ta kontakt med din kontaktperson hos Råd og Regnskap, eller ring eller send mail til undertegnede:

Vennlig hilsen,

Råd & Regnskap

Per Torvild Aakvaag

Seniorkonsulent HR Mail: pta@rr-a.no                                                                                                                                                                                      

Mobil: 90 85 65 02