søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Huskeliste ved bruk av egen bil i jobb

Dette må du huske på når du bruker egen bil i jobbsammenheng. Bilgodtgjørelse utbetalt etter statens satser er trekk- og avgiftsfri og skattefri under forutsetning av at kilometergodtgjørelsen gis på skattemessig definerte yrkesreiser, at man følger statens satser og det leveres en fullstendig kjøreoppgave.

Kjøreoppgaven må inneholde:

  • Arbeidstakers navn, adresse og underskrift.
  • Dato for avreise og hjemkomst for hver yrkesreise.
  • Formålet med reisen.
  • Hvilke arrangement arbeidstageren har deltatt på
  • Beskrivelse av reiserute med:
  • Navn og adresse på oppdragstedene.
  • Lokal kjøring på oppdragstedet.
  • Årsak til eventuelle omkjøringer.
  • Totalt kjørt distanse.
  • Navn på passasjer som det kreves passasjertillegg for

Ta vare på alle kvitteringer som fergebilletter, parkeringsavgifter og lignende på tjenestereisen. Har man lagt ut for disse utgiftene er det vanlig at man får dem refundert. For å få refundert utgifter til parkometer og bom der man ikke får kvittering, er det tilstrekkelig at utgiften oppgis på reiseregningen. Har man betalt med arbeidsgivers penger, må man huske på at arbeidsgiver har behov for kvitteringene som vedlegg i sitt regnskap.

 

Kilde: Adekvat.no