søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Husregler for god kommunikasjon

I forhold til trivsel og et godt arbeidsmiljø skjønner vi umiddelbart at kommunikasjon er et sentralt element. Spesielt er den kommunikasjonen som skjer mellom ansatt og nærmeste overordnet av stor betydning for trivselen.

En leder eller ansatt som ikke er bevisst sin rolle i kommunikasjonen på arbeidsplassen, kan gjøre stor skade. Trøsten er at ferdigheter i kommunikasjon og sosial intelligens kan trenes opp. Slik trening er helt sentralt for god lederopplæring.

Skal man forbedre trivselen på en arbeidsplass blir det viktig å fokusere på god kommunikasjon. Noen velger å lage seg "husregler" for dette.

Noen punkter som kan fremme god kommunikasjon kan være:

  • Vår kommunikasjon må bygge på gjensidig respekt og tillit, og at vi har et oppriktig ønske om å forstå hverandre.
  • Vi forsøker aktivt å finne ut om den vi snakker med har skjønt oss riktig.
  • Når vi argumenterer for våre synspunkter forsøker vi å få fram hvilke fakta vi bygger på.
  • Det er OK å være uenige, men det er ikke OK å demonstrere uenighet ved hjelp av tegn på forakt eller respektløshet, så som spydigheter, himling med øynene, latter eller andre uhøflige fakter.
  • Vi setter pris på at vi hilser hverandre når vi kommer og går, selv om vi har det travelt.
  • Vi snakker helst TIL hverandre, ikke OM hverandre.

Kilde: Adekvat.no