søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Hvordan utnytte prøvetiden optimalt?

Prøvetiden med en ny ansatt er svært viktig for å få den utviklingen bedriften ønsker. Her er sjekklisten du bør gjennom.

Typiske forventninger fra sjefen ved starten av arbeidsforholdet
• Mål, effektivitet og kvalitet
• Faglig leveranse og produksjon fra ny medarbeider

Typiske forventninger fra medarbeider ved starten av arbeidsforholdet
• Meningsfylt arbeid med gode kolleger det skal utarbeides proffe og sosiale relasjoner til
• Karriere- og kunnskapsutvikling og ledere som veileder og tilrettelegger for dette
• Eget ansvar, delegerte oppgaver og mulighet til å bestemme over egen arbeidsdag

Forventningene er altså ganske så forskjellige. Derfor: Utnytt prøvetiden slik at leder skaper utvikling fra medarbeiders ståsted i retningen bedriften ønsker.

Her er et forslag til handlingsplan:

Steg 1: Oppstartsamtale og skriftlig avtale
• Avklar gjensidige forventninger gjennom oppstartsamtale
• Konkretisér prestasjonskrav for ny medarbeider
• Avdekk opplæringsbehov og medarbeiders forventninger om støtte
• Skriv en avtale med medarbeiders prestasjons-og kompetansemål
• Sørg for at avtalen også konkretiserer de tiltak leder skal iverksette i prøvetiden

Steg 2: Bli kjent med virksomheten
• Husk "selvfølgelighetene" som parkering, telefonbruk, uskrevne regler og rutiner for møterom og alarm
• Vær på vakt mot holdningen "Dette finner vi ut av etter hvert" - fører ofte til unødvendig frustrasjon
• Lær medarbeideren å bruke støttefunksjoner som IT- og økonomiavdeling
• Fokusér på relevante roller og funksjoner medarbeider vil tangere - bør leder delta på et intromøte?
• Lær den nytilsatte rutiner for timeføring, rapportering og viktige datasystemer

Steg 3: Oppfølging og forventningsavklaring
• Tett oppfølging det første halve året er en god investering av tid
• Vaner og uvaner etableres raskt - i starten har leder størst mulighet til å utvikle medarbeideren
• Gjennomfør oppfølgingssamtale etter fem måneder for å klarlegge forventninger
• Har jeg som leder holdt min del av avtalen om tilrettelegging, opplæring og oppfølging?
• Har medarbeideren prestert som forventet?

Med god rekrutteringsprosess og tett oppfølging av medarbeider, har du forhåpentligvis en fullt produktiv medarbeider på under et halvt år!

 

Kilde: Infotjenester 2014