søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Hvorfor dine ansatte ikke kommer med nye ideer.

Hvorfor, etter alt mas fra ledelsen om å øke innovansjonskraften, vil ikke dine ansatte komme med nye ideer? Det viser seg at de er redde for det.

Yuan og Woodman fra University of Kansas og Texas A&M har i en større studie intervjuet hundrevis av ansatte og funnet at ”image risk” (uønskete sosiale inntrykk) i stor grad gjør ansatte lite innovative.

Ansatte som har jobber hvor arbeidsavtalen ikke spesifikt inneholder noe om innovasjon tror at deres medansatte vil mene negative ting om dem hvis de prøver å finne på nye og bedre måter å gjøre ting på. I noen tilfeller er de til og med redd for at de vil gjøre andre, som vil opprettholde status quo, sinte.

I organisasjoner hvor det oppfattes som om det er støtte for innovasjon og nytenkning har de ansatte et betydelig redusert syn på risikoen det innebærer å være innovatør. Dette er derfor nøkkelen til å få innovasjon ut i organisasjonen:

Skap et miljø hvor ulikeheter er tolerert og de ansatte føler at de kan utfordre problemer på nye måter.

Kilde: Harvard Business Review April 2010