søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Ingen rett til fri barnehage- og skolestart

Tusenvis av norske arbeidstakere vil følge poden til første dag i barnehage- eller skole i disse dager. Men loven gir ikke rett til fri.

Nå når sommeren straks er over, venter et nytt liv i barnehagen eller aller første skoledag for tusenvis av norske barn.

I barnehagen forventes det normalt at minst en av foreldrene er med hele eller deler av de tre første dagene for å tilvenne barnet til overgangen, og ved skolestart er det normalt at en eller begge foreldrene er med første skoledag.

Arbeidsmiljøloven har regler om arbeidstakers rett til fri fra arbeidet i ulike situasjoner. Den sier imidlertid ingenting om barnehage-, skolestart og en rekke andre velferdspermisjoner som er mer eller mindre vanlige i norsk arbeidsliv.

Ved barnehage- og skolestart er det likevel mange norske arbeidstakere som får fri med eller uten lønn. Enten fordi det er regulert i tariffavtaler, eller fordi det er praksis/regler i den enkelte virksomheten som åpner for dette.

Hvis din virksomhet ikke har regler om velferdspermisjoner i tariffavtale og heller ikke har lokal avtale eller praksis om dette, så bestemmer du som arbeidsgiver i hvert enkelt tilfelle om det skal innvilges permisjon, og om dette skal innvilges med eller uten lønn.

Her er en del vanlige velferdspermisjoner som ikke er regulert i loven:

  • Besøk hos lege, tannlege, fysioterapeut, kiropraktor mv,
  • Tilvenning av barn i barnehage
  • Første skoledag
  • Flyttedag
  • Bryllup
  • Blodgivning
  • Dødsfall
  • Begravelse
  • Akutte sykdomstilfeller i hjemmet

Kilde: Infotjenester