søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Konkurrent analyse / Benchmarking - Hvordan ligger din bedrift i forhold til konkurrentene?

I september og oktober 2011 tilbyr Råd og Regnskap konkurrentanalyse for deg og dine 4 konkurrenter for kr 990.- eks mva. Her kan du sammenligne omsetning, vareforbruk, lønnsandeler, resultat osv.

  • Se styrke og svakheter hos deg og konkurrentene
  • Se utviklingen over tid
  • Få tips og ideer til forbedringer

Hvordan er dine firmatall og prestasjoner sett i forhold til de konkurrenter det er naturlig å sammenligne seg med.

Har du og lederteamet et bevisst forhold til hvordan selskapet deres gjør det i forhold til sine konkurrenter? Er dette implementert godt nok i deres konkurransestrategier? Råd & Regnskap kan utarbeide en konkurrentanalyse / benchmarking modell for din bedrift og dine 4 konkurrenter.

Sammenligning av selskaper, eller ”benchmarking” som det også gjerne betegnes, er nyttig for å forstå et selskap bedre (sitt eget eller andres). Å ha et bevisst forhold til hvordan selskapet gjør det i forhold til andre er viktig for å kunne tilegne seg ”beste praksis”.

Vær bevisst på å gjøre sammenligninger med selskap som er relevant. Vær oppmerksom på at det ofte kan være misvisende å anvende et ”bransjesnitt”, da selskapene som inkluderes gjerne ikke er sammenlignbare.

"Vår atferd er drevet av grunnleggende sterk tro på organisasjonens ønske og evne til kontinuerlig læring fra hvilken som helst kilde, hvor som helst, og raskt omsette denne læringen i egne langvarige konkurransefortrinn". - Jack Welch, tidligere CEO i General Electric.

Velg sammenlignbare selskap

For å få nytte av analysen, bør du som oppdragsgiver ha et bevisst forhold til at selskapene du vurderer er sammenlignbare.

Sammenligner økonomiske forhold

Analysen tar utgangspunkt i offentlig tilgjengelige regnskapstall og opplysninger og baserer seg på disse.

Analyse sender vi som pdf til deg.

Hvis du i etterkant ønsker en gjennomgang sammen med en av våre konsulenter, vennligst ta kontakt med oss. Konsulenttid er ikke inkludert i tilbudsprisen.